Grupikohtumised

Ettevõtted on enamasti üksteisega oma ülesehituse ja komponentide  poolest sarnased. Eriliseks  teevad ettevõtte inimesed kes seal töötavad. Ettevõtte edu määrab see kuidas inimesed seal ennast tunnevad ja millised on inimeste vahelised suhted. 

Mulle meeldib väga grupikohtumisi läbi viia. Näha, kuidas inimesed avanevad, leiavad vastuseid neid painanud küsimustele, uue vaatenurga juurdunud arusaamale või lihtsalt võimaluse korralikult välja hingata ja olla hetkes, lubades endal lõdvestuda.
 
Minu teemad, mida suures elumängus uurinud olen, on teadlik enesejuhtimine ja teadlik suhtlemine. Minu põhikliendid on ettevõtted või kuni 20liikmelised meeskonnad, kelle jaoks on oluline pidev areng, koosloomine ja terved suhted.
 
Mida suurem on inimestevaheline usaldus ja avatus, seda vähem kulub iga päev energiat mittemõistmiste ja trotslike sisemonoloogide lahendamisele. Koosloomine on tõhusam ja põnevust pakkuv. Avanevad uued võimalused
 
Elu kulgeb niikuinii, suhtlemine toimub niikuinii. Kui Sa tood sellesse aga oma teadlikkuse, saad ise valida, milline on Sinu elu ja suhete kvaliteet ning sisu.
 

Siin on välja toodud grupikohtumiste valdkonnad, ning nende alateemad, mida kombineerides saab kokku panna just teile sobivaid sündmuseid. Grupikohtumistel tutvustatakse kaasaegseid lähenemisi antud teemadele ja tehakse palju praktilisi harjutusi. 

Nende kohtumiste eesmärk on inspireerida osalejaid leidma üles oma päris ühendus iseenda ja teistega.  Osalejad on kohal, loovad täisväärtuslikku elu ja on kontaktis oma elujõuallikaga. Suhted nii isiklikus elus kui ka tööl paranevad ja meeskonnad toimivad efektiivselt.