Eneseareng

 • ENESEJUHTIMINE
 • Emotsioonide mõju meie elus ja nende juhtimine
 • Emotsionaalne intelligentsus (EQ), enesehinnang
 • Enesemotivatsioon
 • Stressi mõiste, selle juhtimise erinevad tehnikad
 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid
 • Südamematemaatika Instituudi koherentsuse tehnika
 • Mindfulness, sundmõtetest vabanemine
 • Tasakaalus elu/ õnnelikkuse valem.
 • Tänulikkus
 • Vooseisund, vaimne intelligentsus (SQ), küps isiksus.
 • Ajajuhtimine
 • Arhetüübid ja nende mõju meie igapäevasele toimetulekule.
 • Inimese erinevad võimed ja intelligentsused ning nende osakaal heas toimetulekus (nii isiklike kui tööalaste suhetega, enesemotivatsiooniga, maailma mõistmisega, stressi haldamisega)

 • Emotsionaalne intelligentsus ehk andekus (EQ) – oskus märgata enda emotsioone, neid reguleerida ning tulla toime teiste inimeste emotsioonide ja reageeringutega
 • EQ – kuidas ma juhin oma tundeid. Miks on mõistlik iseendast hästi mõelda? Mis on arukas isekus?
 • Kust tuleb ja kuhu läheb motivatsioon?
 • Kas ma pean elama…. või hoopis tahan seda teha?
 • Mis loom on stress ja kuidas teda juhtida?
 • Õnnelikkus kui seisund. Kas võime olla õnnelik on määratud sünniga kaasa saadud seadetest või saab neid siiski ise muuta? 
 • Miks on oluline esitada küsimust MIKS?
Hinnad:

Kohtumiste pikkused on arvestatud akadeemilistes tundides (1 AK = 45 minutit).

 •  1 x 1,5h ehk 2 AK tundi                              550.-    (osalejate arv kuni 25 inimest)
 •  2 x 1,5h ehk 4 AK tundi                              750.-    (osalejate arv kuni 25 inimest)
 •  3 x 1,5h ehk 6 AK tundi                            1000.-   (osalejate arv kuni 25 inimest)
 •  4 x 1,5h ehk 8 AK tundi                             1320.-   (osalejate arv kuni 16 inimest)
 •  Kahepäevane koolitus 2 x 8 AK tundi      2600.-   (osalejate arv kuni 16 inimest)

NB! Hinnad on arvestatud ülalpool näidatud suurusega gruppidele, eesti keeles ja Tallinnas. Pikemate programmide, suurema osalejate arvu, inglise keelsete ja Tallinnast väljast toimuvate kohtumistega teeme eraldi kokkulepped. Pikemad kohtumised või loengud suurematele gruppidele viiakse läbi kahe koolitaja osavõtul.

Hind sisaldab kohtumise ettevalmistust, läbiviimist, materjale, soovi korral koolitustõendeid.